KONTAKTY

Jméno
Email
Telefon
Dotaz

Proszę odpowiedzieć numerycznie: Suma numer dvacet and cztery 

KONTAKTY

WIADOMOŚCI I NOWOŚCI

  • Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Bezpieczne pogranicze” realizowanych przez Partnera Wiodącego Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pozarnej w Opolu

    25.1.2018

    Pierwsze ze wspólnych polsko-czeskich działań w projekcie miało miejsce podczas dwudniowej konferencji w dniach 26-27.04.2017 r. pt. „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”. Udział w konferencji wzięło 100 osób, w tym przedstawiciele wszystkich Partnerów w projekcie oraz zaproszonych przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu.

    Kolejnym etapem była organizacja panelu ekspertów w dniach 23-24.05.2017 r. pt. „Identyfikacja obszarów problemowych i dobrych praktyk w zakresie współpracy polsko czeskiej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”. W panelu wzięło udział 24 specjalistów z Polski jak i z Czech.

    W dniach 30.11-01.12.2017 r. odbyło się spotkaniu Zespołu Projektowego, na którym przedstawiciele wsyztskich Partnerów omówili postępy w realizacji projektu. Ponadto omówiono plan realizacji działań na kolejny kwartał. 

    Kolejne spotkania, szkolenia i zakupy będą się odbywały w trybie ciągłym, po obydwu stronach granicy.

    W wyniku dotychczasowej realizacji projektu „Bezpieczne pogranicze” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu dokonała zakupu specjalistycznego sprzętu oraz pojazdów specjalistycznych, w tym m.in.:

    ·        Samochód pożarniczy specjalny z drabiną mechaniczną

    ·        Samochody rozpoznawczo-ratownicze

    ·        Sprzęt dla grup ratowniczych: sonar, rękaw i taśma sorbentowa, kamera wziernikowa, geofon, spektrometr promieniowania jonizującego, system stabilizacji i platforma ratownicza, sprzęt chemiczny, kompresor śrubowy.

    Zakupy odbywały się równolegle z realizacją działań miękkich takich jak szkolenia i kursy specjalistyczne. Do tej pory zrealizowano po jednej edycji poniższych szkoleń:

    ·        W dniach 21-22.09.2017 r. zrealizowano dla 20 osób Szkolenie dla dyspozytorów – rozmowa z osobą  w  pobudzeniu;

    ·        W dniach 18-22.09.2017 r. zrealizowano dla 15 osób Szkolenie – kurs stermotorzysty;

    ·        W dniach 10-12.10.2017 r. zrealizowano dla 23 osób Szkolenie – ratownictwo na wodach szybko płynących;

    ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P1;

    ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P2;

    ·        W dniach 29.09.2017 r., 09.10.2017 r., 10.10.2017 r. zrealizowano dla 35 osób Szkolenie kierowców z zakresu jazdy alarmowej;

    ·        W dniach 25-29.09.2017 r. zrealizowano dla 25 osób Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek.

    W trybie ciągłym natomiast, na terenie całego woj. opolskiego odbywa się kurs języka czeskiego. Kolejne szkolenia przewidziano na pierwszy kwartał 2018 roku.

    Ponadto KW PSP w Opolu wspólnie z polskimi Partnerami: KW PSP we Wrocławiu oraz KW PSP w Katowicach wdrażają system wideokonferencyjny,  który będzie służył transgranicznej wymianie informacji. System będzie służył do zarządzania przez Stanowiska Kierowania interwencjami o charakterze transgranicznym prowadzonymi na podstawie porozumień międzyregionalnych czy krajowych oraz do bieżącej wymiany informacji pomiędzy jednostkami po stronie polskiej i czeskiej.
    W ramach systemu będzie można równolegle podłączyć wielu użytkowników, co pomoże w koordynowaniu działań z pozostałymi służbami bezpieczeństwa i ratownictwa.

  • Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych

    2.11.2017

    ,,Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych“, realizowane w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze“ nr. reg. CZ.11.123/0.0/0.0/15_001/0000006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędą się w dniu 31.10.2017 na terenie koksowni Jan Šverma, ul. Švermova 79, 709 00 Ostrava.

  • Spotkanie czeskich i polskich strażaków w Krnowie i Petrovicach koło Karwiny

    19.6.2017

    Pierwsze spotkanie odbyło się w Krnowie, w Hotelu Cvilín, w dniach 30.-31.5.2017. Drugie ze spotkań odbyło się w dniach 13.-14.6.2017 w Petrovicach koło Karwiny, w Hotelu Dakol. Oba spotkania robocze pod nazwą: ,,Kierowanie działaniami ratowniczymi“ odbyły się w ramach projektu Bezpieczne pogranicze“ nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006. Przedstawiciele straży pożarnych przedstawili sobie nawzajem wspólne obszary graniczne, charakterystykę jednostek, stany ilościowe, technikę i sprzęt własnych jednostek i zaznajomili je z odróżnieniami w systemie dysponowania jednostek do działań ratowniczych, włącznie funkcjonowania europejskiego numeru alarmowego 112 i numerów krajowych.

Starszy »